close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

اس غمگین

اس غمگین

اس ام اس های زیبا و غمگین,اس ام اس غمگین,اس ام اس ناراحتی,پیامک ناراحتی,اس غمگین,اس ام اس غم,اس ام اس خیلی غمگین,اس ام اس عاشقانه غمگین,اس ام اس غمگین زیبا,اس ام اس غمگین عشق,اس ام اس گریه,اس ام اس غمگین جدید,
مات شدم از رفتنتهیچ میز شطرنجی هم در میان نبوداین وسط فقط یک دل بود که دیگر نیست...اس ام اس غمگین و ناراحت کنندهsms ghamgin...چقدر باورش سخت استباوراین که روزهای من بدون  مواظب خودت باش  های توشب میشودچه کسی میداند عمق این فاجعه را؟...اس ام اس های غمگین سری جدیدsms ghamgin...گاهی باید یک نفر دست به صورتت بزندو نقاب خنده ات را بیندازدآن وقت در آغوشت بگیرد  یک دل سیر گریه کنیگریه ات که تمام شد  در گوشت زمزمه کند :دیوونه من باهاتم  دیگه هیچوقت گریه نکن...اس ام اس جدید…
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی