close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

جک امتحان

جک امتحان

تغییر در نحوه امتحان گرفتن - خنده دار,جوک امتحان,جک امتحان,جوک خنده دار امتحانات,
تغییر در نحوه امتحان گرفتنسال ۱۳۷۵: به سوالات زیر پاسخ دهیدسال ۱۳۸۰ : به پنج سوال از سوالات زیر پاسخ دهیدسال ۱۳۸۵ : پاسخ صحیح را از میان گزینه ها پیدا کنیدسال ۱۳۹۰ : هر یک از سوال یک یا دو را بنویسیدسال ۱۳۹۵ : لطفا فقط سوالات را بخوانیدسال ۱۴۰۰ : از اینکه سر جلسه امتحان امدید متشکریم (همه  قبولید) ^_^
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی