close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

حروف تعریف نامعین در زبان انگلیسی

حروف تعریف نامعین در زبان انگلیسی

حروف تعریف نامعین در زبان انگلیسی,حروف تعریف معین در زبان انگلیسی,حرف صدادار در انگلیسی,قواعد و اصول یادگیری زبان,قواعد و اصول یادگیری زبان خارجه,قواعد و اصول یادگیری زبان انگلیسی,قواعد و اصول ترجمه زبان,حروف تعریف(معین ونامعین),
حرف تعریف معین the(definite) در زبان انگلیسی اگر بخواهیم اسمی را معرفه کنیم حرف تعریف معین the  را قبل از آن می آوریم . وقتی که حرف تعریف the پیش  از اسم بیاید. یعنی ان اسم برای گوینده و شنونده شناخته شده است . مثل the room               the rooms       حروف تعریف نامعین a. an (indefinite)   هرگاه حروف تعریف نامعین قبل از اسم بیاید .نشان میدهد که آن اسم برای شنونده شناخته شده نیست. مثل: Acoat.  …
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی