close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

خداوندا ...

خداوندا ...

خداوندا ...,
خداوندا تنها درخواست من از تو این استروزی که به اغوش تو باز میگردماگر جهنم از ان من شد که میسوزمبا جان و دل چرا که حکم منی که دلت را شکستمو بر تو پشت کردم همین استامااگر بهشتت از ان من شدهر چقدرهم زیبا انرا به من هدیه مکنبهشت من تنها یک چیز استدر ان دنیاباز عشقم را میخواهممرا در وجودش بدم تا جای نفسهایش باشممیخواهم در وجودش بمانمتا دوری و دلتنگی هایی که از او در دنیایت مرا ازار دادبرای همیشه مرا تسکین دهدو بدانم از او جدایی ناپذیرماین ان بهشتی است که من در رویاهایم دارم
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی