close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

زبان برای کودکان

زبان برای کودکان

جمع و مفرد (single and plural),جمع و مفرد (single and plural) در زبان انگلیسی,جمع و مفرد در انگلیسی,زبان برای کودکان,آموزش زبان خارجه رایگان برای کودکان,جمع های بی قاعده در انگلیسی,ا تغییر حرف و یا حروف صدا دارشان در زبان انگلیسی,
جمع و مفرد  در زبان انگلیسی اسم ها به یک صورت جمع بسته نمیشوند و برای جمع بستن انها راههای گوناگونی دارد که به صورت کلی در زیر بیان میشود:   (1 اکثر اسمها با اضافه کردن حرف (s) به آخر آنها جمع بسته می شوند. مثل: Boy-------boys                                                                                      …
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی