close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

غزال

غزال

شیر آفریقایی,غزال,راز بقا,متن مفهومی,شیر,زندگی,زنده ماندن,کشته,تندتر,
شیر آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از کندترین غزال افریقایی کمی تندتر بدود تا از گرسنگی نمیرد. و غزال آفریقایی هر شب که می خوابد می داند که فردا باید از تندترین شیر آفریقایی کمی تندتر بدود تا کشته نشود. مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال، مهم این است که فردا را از امروز تند تر بدوی. این راز بقاست.
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی