close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

قواعد و اصول یادگیری زبان انگلیسی

قواعد و اصول یادگیری زبان انگلیسی

حروف تعریف نامعین در زبان انگلیسی,حروف تعریف معین در زبان انگلیسی,حرف صدادار در انگلیسی,قواعد و اصول یادگیری زبان,قواعد و اصول یادگیری زبان خارجه,قواعد و اصول یادگیری زبان انگلیسی,قواعد و اصول ترجمه زبان,حروف تعریف(معین ونامعین),
حرف تعریف معین the(definite) در زبان انگلیسی اگر بخواهیم اسمی را معرفه کنیم حرف تعریف معین the  را قبل از آن می آوریم . وقتی که حرف تعریف the پیش  از اسم بیاید. یعنی ان اسم برای گوینده و شنونده شناخته شده است . مثل the room               the rooms       حروف تعریف نامعین a. an (indefinite)   هرگاه حروف تعریف نامعین قبل از اسم بیاید .نشان میدهد که آن اسم برای شنونده شناخته شده نیست. مثل: Acoat.  …
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی