close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

چه درونم تنهاست

چه درونم تنهاست

سهراب سپهری,چه درونم تنهاست,تنهاست,سپهری,گردش ماهی ها,
می نشینم لب حوض گردش ماهی ها روشنی من گل آب، چه درونم تنهاست...   سهراب سپهری
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی