close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

چیزی از تو

چیزی از تو

هر ثانیه می‌گذرد,حس دوست داشتن تو,حس دوست داشتن,چیزی از تو,
هر ثانیه می‌گذردچیزی از تو را با خود می‌بردزمان غارتگر غریبی استهمه چیز را بی اجازه می‌بردو تنها یک چیز راهمیشه فراموش می‌کند حس دوست داشتن تو را !
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی